Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen 6.–8.9.2020 Esbo, Finland

Konferensens tema: Förväntningar på revisionen

Konferensplats är konferenshotell Hanaholmen i Esbo, nära gränsen till Helsingfors och sju kilometer från Helsingfors centrum. Prisinformation och anmälningsanvisningar publiceras i slutet av mars. Kontaktpersoner för mer information: Martin Slotte martin.slotte@kpmg.fi och Minna Tiili minna.tiili@hel.fi.

Program (pdf)

Söndag den 6 september

15.00–17.00 Ankomst till hotellet och registrering

17.00–19.00 Sightseeing busstur i Helsingfors

19.00– Middag på restaurang Meripaviljonki (”Havspaviljong”)

Måndag den 7 september

Dagens tema: Klimatmål och hållbarhet

9.00–9.10 Öppning

9.10–9.50 Perspektiv på global och nationell nivå: revisor Tiina Väänänen från Statens revisionsverk Finland – Audit activities on climate topics – INTOSAI initiatives and NAO Finland’s approach.

9.50–10.30 Perspektiv på lokal nivå: Byråd Robert Steen, Oslo kommune, Norge - kommunens ambitioner i sitt arbete med klimatbudget

10.30–10.50 Paus

10.50–11.30 Revision: Oslo kommunerevisjon – presentation av hanteringen av temat ”klimat” i risk- och väsentlighetsvärderingen

11.30–12.30 Revision: Oslo kommunerevisjon – presentation av förvaltningsrevision "Klimaetatens arbeid med kommunens klimamål"

12.30–13.30 Lunch

13.30 Gruppdiskussion om förmiddagens inlägg

14.00–14.45 Europeiska revisionsrättens uppdrag och roll, inklusive bekämpning av oegentligheter och bedrägeri: Den danska medlemmen i EU:s revisionsrätt, key-note speaker Bettina Jakobsen

Paus 14.45–15.00

15.00–15.15 Sverige – Presentation av temat "Klimatmål och hållbarhet (bärkraft)” Lena Salomon, certifierad kommunal revisor, PwC

15.15–15.30 Danmark – Presentation av temat "Klimatmål och hållbarhet (bärkraft)”

15.30–15.45 Finland – Presentation av temat "Klimatmål och hållbarhet (bärkraft)” specialsakkunnig Christina Gestrin, Finlands kommunförbund

16.00 Gruppdiskussion – hur påverkas revisorns arbete?

17.00 Dagen avslutas

19.00 Middag på hotellet

Tisdag den 8 september

Dagens tema: Korruption, fusk och oegentligheter

9.00–9.30 Korruptionsbekämpning i Finland, justitieministeriets Antikorruption-kampanj, konsultativ tjänsteman Juha Keränen

9.30–10.10 Danmark: Case klassisk korruption

10.10–10.50 Sverige: Oegentligheter inom hälso- och sjukvården – exempel och trendspaning från Region Stockholm, Linnea Graaf, processledare, Region Stockholm

10.50–11.05 Paus

11.05–11.45 Sverige: Hur hantera försök att påverka revisorn och revisorns ställningstagande - exempel Citysjukhuset 7+, Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist, Västra Götalandsregionen

11.45–12.15 Gruppdiskussion

12.15 Konferensen avslutas

12.30 Lunch och hemresa