Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen

På grund av läget med coronaviruset flyttas konferensen fram med ett år till hösten 2022. Nytt datum är 4.-6.9.2022. Mer information ges senare.

Kontaktpersoner för mer information: Martin Slotte martin.slotte@kpmg.fi och Matti Rosvall matti.rosvall@vaasa.fi.Anmäla dig här