Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen

På grund av läget med coronaviruset flyttas konferensen fram med ett år till hösten 2021. Nytt datum är 5.-7.9.2021. Mer information ges senare.

Kontaktpersoner för mer information: Martin Slotte martin.slotte@kpmg.fi och Minna Tiili minna.tiili@hel.fi.Anmäla dig här