Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen

Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen 4–6.9.2022 Esbo, Finland

Vi tackar alla för en lyckad konferens i Esbo 4-6 september 2022.

Materialet har sänts till deltagarna via respektive lands kontaktmän.Nästa konferens hålls i Norge år 2024. Platsen meddelas senare då planeringen fortskrider.