/files/kuntatarkastajat.kotisivukone.com/Konferensprogram_2022.pdf

Den 34. Nordiska Kommunala Revisorkonferensen 4–6.9.2022 Esbo,

Finland
Konferensens tema: Samhälle i förändring – förväntningar på revisionen
Konferensplats är konferenshotell Hanaholmen i Esbo, nära gränsen till
Helsingfors. Hanaholmen ligger ungefär sju kilometer från Helsingfors
centrum.
https://www.hanaholmen.fi/sv/
Söndag den 4 september
15.00–17.00 Ankomst till hotellet och inkvartering
17.30 Stadsrundtur i Helsingfors
Middag
Måndag den 5 september
9.00–9.15 Officiell öppning av konferensen
Förmiddagens tema: Välfärdsbrottslighet (Sverige)
9.15–10.30 Välfärdsbrottslighet – hur ser utvecklingen ut och vilken roll
kan revisionen ha?
Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner
Cecilia Cederberg, Forensic, PwC
Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor, PwC
I kommuner och regioner ser vi en ökning av välfärdsbrottlighet. De stora
resurser som kommunsektorn hanterar är intressanta för kriminella aktörer.
Dessa aktörer har tagit sig in i många olika kommunala verksamheter och
kan vara svåra att upptäcka. Kommuner och regioner behöver därför arbeta
aktivt för att förebygga och förhindra att organisationen utsätts för brottslig
verksamhet.
Under detta pass inleder vi med att reda ut begreppen. Vad menar vi
egentligen med välfärdsbrottslighet? Vad innebär korruption och otillåten
påverkan? Finns det kopplingar mellan områdena och vad vet vi om hur de
tar sig uttryck? Hur ser vi att kommuner och regioner idag arbetar inom detta
område?
10.30–10.50 Paus
10.50–11.30 Välfärdsbrottslighet – hur ser utvecklingen ut och vilken roll
kan revisionen ha?
Därefter berättar revisionsföretaget PwC om hur revisionen kan medverka i
arbetet att uppmärksamma hur kommuner och regioner arbetar för att
förebygga, förhindra och upptäcka att organisationen utsätts för välfärdsbrott
och påverkan. Detta arbete är en viktig faktor för att säkerställa
kommunsektorns samhällsviktiga funktioner samt medborgarnas tilltro till
demokratiska processer.
11.30–12.30 Gruppdiskussion om förmiddagens inlägg
12.30–13.30 Lunch
Eftermiddagens tema: Digitalisering (Norge)
13.30 Digitalisering i offentlig sektor - hva gjør vi og hvorfor?
Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. Han har
ansvaret for kommunens arbeid med digitalisering.
Samfunnet er i rask endring. Den teknologiske utviklingen endrer prosessene
i både statlig og kommunal forvaltning. Flere tjenester blir digitalisert, både
innen saksbehandling og velferdstjenester til innbyggerne.
Dette gir nye muligheter for effektivisering og bedre tjenester – og det vil også
være positivt i et bærekraftsperspektiv.
Paus 14.45–15.00
15.00 Digitalisering i offentlig sektor - hva må revisor være opptatt av?
Jan Roar Beckstrøm, chief data scientist og leder for Riksrevisjonens
innovasjonslab
Denne utviklingen stiller også krav til revisor. Hvilken kompetanse må revisor
ha for å forstå det digitaliserte samfunnet, og hvilke muligheter og dilemmaer
står vi overfor i framtidas digitaliserte samfunn?
15.45 Gruppdiskussion om eftermiddagens inlägg
16.30 Dagen avslutas
19.00 Middag på hotellet
Tisdag den 6 september
Förmiddagens tema: Bärkraft, hållbarhet och hållbarhetsstyrning
(Danmark)
9.00–10.30 Bärkraft, hållbarhet och hållbarhetsstyrning – från övernationella
mål till konkreta åtgärder på kommunal nivå ved director Martin Kingsley
Buah, Advisory, BDO
Den danske regering har sat som mål, at Danmark skal være klimaneutralt i
2050, med en 70% reduktion af Co2 i 2030 og 50-54% Co2 reduktion i 2025.
Vi vil se på, hvordan disse nationale mål påvirker kommunernes
klimamålsætninger – Hvordan fastlægges baseline for Co2 udledningen?
Hvor langt er kommunerne kommet i forhold til deres målsætninger? Og
hvordan sikres en ensartet opgørelse og afrapportering af effekten af
klimaindsatsen.
10.30–10.50 Paus
10.50–11.30 Bärkraft, hållbarhet och hållbarhetsstyrning – från övernationella
mål till konkreta åtgärder på kommunal nivå, ved director Martin Kingsley
Buah, Advisory, BDO
Vi ser på hvordan grønne indkøb i forbindelse med kommunale udbud kan
medvirke til at indfri kommunernes klimamålsætninger.
Hvilke udfordringer er der i forhold til at sikre konkurrenceudsættelse af
bæredygtige tiltag? Hvordan opgøres og dokumenteres de klimamæssige
effekter af indkøb, og hvad betyder det for økonomien? – og hvilke krav stiller
det til leverandørerne?
11.30–12.15 Gruppdiskussion
12.15 Konferensen avslutas
12.30 Lunch och hemresa
Konferensens pris är 650 €/person
I priset ingår
• logi i enkelrum 2 nätter med frukost
• de måltider som anges i programmet
• konferensutrymme inklusive kaffe
• konferensmaterialet i elektroniskt format
• guidad stadsrundtur med buss söndag kväll inklusive mat
Enbart måndag till tisdag (ingen hotellövernattning söndag-måndag, ej frukost
måndag morgon) 500,00 €/person
Paketpris utan logi (egen logi) 410,00 €/person
Anmälan sker senast 20.6.2022 till matti.rosvall@vaasa.fi. Meddela dina
kontaktuppgifter och faktureringsadress då du anmäler dig.
Anmälan är bindande men det är möjligt att byta med en annan person inom
samma organisation (samma faktureringsadress).
Avbokningar kan inte göras efter att anmälningstiden har gått ut.
Konferensavgiften faktureras på förhand. Förfallodagen är 10 dagar före
konferensen.