Julkishallinnon tarkastajat ry (aikaisemmin Kuntatarkastajat ry) on vireä, vuonna 1979 perustettu yhdistys, jonka ensisijaisena tarkoituksena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien ulkoista ja sisäistä tarkastusta ja toimia kuntatarkastusalan henkilöstöä yhdistävänä tekijänä ylläpitäen ja edistäen myös jäsentensä ammattitietoa ja –taitoa mm. tarjoamalla laadukkaita koulutustilaisuuksia. Yhdistyksessä on noin 200 jäsentä.

Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan!