JULKISHALLINNON TARKASTAJAT RY 1979-2019

(aiemmin nimellä Kuntatarkastajat ry ja alun perin nimellä Kunnalliset Tilintarkastajat ry)


Historiikki (päivitetty 8.8.2019)

Perustamishistoriaa

Tilintarkastusalan aatteellinen järjestötoiminta maassamme alkoi
jo ennen itsenäisyyden alkua kun vuonna 1912 maahan perustettu Suomen
Reviisoriyhdistys ryhtyi hyväksymään tilintarkastajia valtakunnassa. Tehtävä
siirtyi vuonna 1925 Keskuskauppakamarin tarkoitusta varten perustamalle
tilintarkastajalautakunnalle. KHT- ja HTM-tilintarkastajat perustivat sittemmin
omat yhdistyksensä.

Kunnallinen ammattitilintarkastus alkoi ensimmäisenä Helsingissä
kun revisiovirasto perustettiin vuonna 1911. Turussa revisiovirasto aloitti
toimintansa vuonna 1920 ja Tampereella vuonna 1925. Suomen Kunnallisliitto
aloitti tilintarkastuspalvelujen antamisen vuonna 1926, Suomen Kaupunkiliitto
vuonna 1926 ja Finlands Svenska Kommunförbund vuonna 1946.

Useissa yhteyksissä 1970 -luvun loppupuolella kunnallisten
ammattitilintarkastajien keskuudessa viriteltiin ajatuksia oman yhdistyksen
perustamisen tarpeellisuudesta suorittamaan kunnallisella sektorilla sitä
ammatillista edunvalvontaa ja tilintarkastuksen kehittämistyötä, jota
yksityisellä sektorilla KHT- ja HTM -yhdistykset tekevät. Lopullisen sysäyksen
oman yhdistyksen perustamiselle antoivat 15.-17.1.1979 Kaupunkiopistolla
pidetyt kaupunginreviisorien neuvottelupäivät, joilla yhdistyksen perustamisesta sovittiin.

Perustamiskokous

Yhdistyksen perustava kokous oli kutsuttu koolle 2.10.1979 Kaupunkiliiton kokoushuo-neeseen, Bulevardi 30 B, Helsinki. Kokouksen osanottajat ja siten yhdistyksen perustaja-jäsenet olivat:
  • Vesa Ikäheimo, apulaiskaupunginreviisori, Helsinki
  • Lassi Lappalainen, kaupunginreviisori, Helsinki
  • Esko Lehtinen, ylireviisori, Suomen Kaupunkiliitto
  • Pentti Oirila, kaupunginreviisori, Espoo
  • Osmo Rantanen, kaupunginreviisori, Vantaa
  • Vilho Välilä, tarkastaja, Suomen Kunnallisliitto
Perustamiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila ja sihteeriksi Esko Lehtinen.Kokous päätti yksimielisesti perustaa kunnallishallinnossa ammattitilintarkastajana toimivienhenkilöiden yhdyssiteeksi yhdistyksen: Kunnalliset Tilintarkastajat r.y. ruotsiksi Kommunala Revisorer r.f. Edelleen kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt.

Sääntöjen mukaan Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n tarkoituksena oli kehittää kunnallistatilintarkastusta, hyvää kunnallista tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa, toimia kunnallistentilintarkastajien yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja edistää jäsenten ammattitietoa ja -taitoa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Oirila, varapuheenjohtajaksi VilhoVälilä ja muiksi hallituksen jäseniksi Lassi Lappalainen, Esko Lehtinen sekä Imatrankaupunginreviisori Reijo Seppänen.

Kunnalliset Tilintarkastajat ry:n ensimmäiseksi sihteeri-taloudenhoitajaksi yhdistyksenhallitus valitsi 2.11.1979 reviisori Thorleif Tverinin Espoosta, joka kuitenkin pyysi eroatehtävästä jo seuraavan vuoden alussa. Hallitus valitsi seuraavaksi sihteeriksi 7.3.1980 apu-laisreviisori Pirkko Johanssonin Helsingistä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 13.5.1980.

Lue koko historiikki täältä.