Julkishallinnon tarkastajat ry

Julkishallinnon tarkastajat ry (aikaisemmin Kuntatarkastajat ry) on vuonna 1979 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on:
  • kehittää julkishallinnon ulkoista tarkastusta ja arviointia sekä sisäistä tarkastusta
  • toimia julkishallinnon tarkastusta ja arviointia tekevien henkilöiden yhdyssiteenä
  • ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa ja osaamista.
Yhdistys järjestää koulutusta, kokouksia, esitelmä-, tutustumis- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja julkishallinnon tilintarkastukseen, sisäiseen tarkastukseen, kirjanpitoon sekä toiminnan arvioimiseen liittyvistä kysymyksistä ja toimii yhteistyössä koti- ja ulkomaisten alaa edustavien järjestöjen kanssa.

Yhdistyksen jäseniä ovat julkishallinnossa toimivat tarkastusta ja arviointia tekevät henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksesta jäseneksi hyväksynyt.