Blankett

Deltagarens namn:
Organisation (arbetsgivare):
Deltagarens e-postadress:
E-postadress till vilken fakturan skickas:
Jag deltar i hela konferensen från söndag eftermiddag till tisdag eftermiddag (650 ?)
Jag deltar endast måndag och tisdag (500 ?)
Jag deltar i hela konferensen (söndag-tisdag) men behöver ingen logi (410
Specialdiet, vilken: